Over ons

Onze school biedt onderwijs, zorg en opvoeding aan kinderen van 4 t/m 12 jaar met gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychische of psychiatrische problematiek.

Wij verzorgen passend onderwijs, waarbij het optimale uit het leren wordt gehaald in een veilig schoolklimaat. Door onderwijs en zorg op een integrale manier vorm te geven kunnen wij optimaal werken aan de didactisch ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Wij bereiden leerlingen voor op een succesvolle overstap naar vervolgscholen, waarbij we toewerken naar een hoge mate van zelfstandigheid in leren en gedrag.

Onze school is onderdeel van Stichting Orion. In samenwerking met 8 andere locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen we als school gebruik maken van alle kennis en faciliteiten van alle scholen samen.  Bij Van Detschool - Stichting Orion is de volgende vacature beschikbaar:

Gerelateerde organisaties