Aantal: 3831

's Gravendreef College locatie Leidschenveen

Het ’s Gravendreef is een groeiende school die volop inzet op vernieuwing.

Zoals wij in onze visie op leren hebben aangegeven, vinden wij het belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op een toekomst in een snel ontwikkelende maatschappij, waarin naast kennis ook een groot beroep wordt gedaan op allerlei (digitale) vaardigheden. Deze visie is voor ons het vertrekpunt voor alle keuzes die wij maken voor ons ...

Logo 's Gravendreef College locatie Leidschenveen

's Heeren Loo

Over 's Heeren LooBij ’s Heeren Loo krijg je de ruimte om op jouw manier te werken. Met jouw talenten en ideeën draag je bij aan een goed leven voor mensen met een beperking. We zijn betrokken bij ons werk, de cliënten en hun sociale omgeving. Wij vinden het belangrijk dat cliënten deel uit maken van een inspirerende omgeving, die recht doet aan hun diversiteit aan zorgvragen en behoefte aan ontmoeting. Kortom: gewone vragen zijn ook bijzondere v...

Logo 's Heeren Loo

't Atrium

‘t Atrium is een bruisende school voor mavo, havo en vwo waar je als leerling en als medewerker gezien wordt. We zijn een school waar leerlingen niet alleen een diploma halen, maar worden voorbereid op de toekomst door een sterk accent op wereldburgerschap (internationalisering), sociale vaardigheden (samenwerken, inzet voor een betere wereld) en gezondheid (gezonde school, sport). Onze sportklas is een begrip in Amersfoort.

Bij ons ...

Logo 't Atrium

't Baeken


't Baeken
Hoe vind je je weg in de toekomst? De talenten die je daarbij nodig hebt, kunnen kinderen op ’t Baeken ontwikkelen. Plezier, veiligheid en worden wie je bent staan bij ons centraal. ‘t Baeken is een veilige haven waar we nieuwsgierigheid aanwakkeren en kinderen vertrouwen geven, zodat ze het leuk vinden om naar school te gaan. Want plezier geeft energie, kleur en betekenis aan leren, spelen, ont...

Logo 't Baeken

't Blokhuus

Basisschool ’t Blokhuus heeft als belangrijkste doel haar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de huidige en toekomstige maatschappij. Wij bereiken dat door leerlingen te leren geloven in zichzelf. Kinderen die dat kunnen zijn namelijk gelukkig, en dat is - zoals onderwijspedagoog uit de 19e eeuw Jan Ligthart al wist – de belangrijkste voorwaarde om moeilijke dingen makkelijker te leren.

Tijdens de acht jaar basison...

Logo 't Blokhuus

't Hooghe Landt

Wij zijn Meerscholen. Tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg. Meerscholen biedt alle leerlingen dichtbij huis goed onderwijs. Of je nu havo, praktijkonderwijs, gymnasium, vmbo-basis, vwo, vmbo-kader of mavo wil volgen; alles is mogelijk.
Bij Meerscholen geeft iedere school het onderwijs vorm vanuit de eigen onderwijsvisie en levensbeschouwelijke identiteit. Open katholiek of protestants...

Logo 't Hooghe Landt

't Markland Oudenbosch

't Markland Oudenbosch
't Markland Oudenbosch met de onderwijsrichtingen gymnasium, vwo, havo, mavo en beroepsgerichte leerwegen kader en basis, biedt jonge mensen een toekomstperspectief op de samenleving waarin zij weerbaar en met respect voor anderen leven. De school biedt kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. We vertrouwen, we verbinden en we verschillen, dat zijn onze kernwaarden. Aandacht v...

Logo 't Markland Oudenbosch

't Mozaïek

Stichting ProCon is een christelijke stichting met vijf basisscholen; twee in Vaassen: ‘t Mozaïek en de Violier en drie in Epe: de Anne de Vriesschool, de K. Norelschool en de W.G. van de Hulstschool. Wij werken vanuit de kernwaarden: betrokkenheid, kwaliteit, vertrouwen, ambitie en gekend zijn.

Logo 't Mozaïek

't Palet

OBS ’t Palet is een kleinschalige, groeiende openbare basisschool in Gouda en wij geven les aan zo’n 150 leerlingen. Ons onderwijs is ingericht met een podiumprofiel waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen met als slogan ‘Durf te doen!’. Wij betrekken kinderen actief in het leerproces door samen over oplossingen na te denken. Zo benutten we elkaars denkkracht. Op ‘t Palet leren we kinderen open te staan voor el...

Logo 't Palet

't Palet Holy

Basisschool ’t Palet-Holy ligt in de wijk Vlaardingen Holy: een groeiwijk waar veel jonge gezinnen wonen. Kinderen krijgen bij 't Palet Holy de kans om zich te ontwikkelen tot gelukkige, autonome en creatieve wereldburgers. Digitale geletterdheid, wetenschap, technologie en burgerschap zijn vast onderdeel van het lesprogramma. 't Palet Holy werkt samen met de andere scholen in de wijk aan inclusief onderwijs. De school werkt met een...

Logo 't Palet Holy