Over ons

Wij bieden Voortgezet speciaal onderwijs voor langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en/of een internaliserend gedragsprobleem in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. 

Binnen Orion College Drostenburg wordt er voor alle leerlingen ‘Onderwijs op Maat’ geboden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit aangepaste roosters en onderwijs op verschillende niveaus en/of in verschillende leerjaren. De leerling staat bij ons centraal binnen een veilig pedagogisch klimaat. Goed en regelmatig contact tussen de mentor, de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) vinden wij belangrijk. Dit is namelijk een bevorderende factor voor het onderwijsproces.

Onze school is onderdeel van Stichting Orion. In samenwerking met 8 andere locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen we als school gebruik maken van alle kennis en faciliteiten van alle scholen samen.  
 Bij Orion College Drostenburg - Stichting Orion is de volgende vacature beschikbaar: