Over ons

Onze school biedt onderwijs en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar die op het gebied van werkhouding, sociaal- emotionele ontwikkeling en/of gedrag een intensievere ondersteuningsbehoefte hebben waardoor zij onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs op een reguliere school. 

De Gerhardschool heeft expertise opgebouwd in de begeleiding van kinderen met onderwijsbelemmeringen, leerproblemen en  gedragsproblemen. Veel leerlingen hebben in het verleden veel meegemaakt. Bijna altijd is er sprake van ‘complexe’ problematiek. 

Onze school is onderdeel van Stichting Orion. In samenwerking met 8 andere locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen we als school gebruik maken van alle kennis en faciliteiten van alle scholen samen.Bij Gerhardschool - Stichting Orion zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar:

Gerelateerde organisaties