Over ons

Expertisecentrum Orion levert een bijdrage aan passend onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs met de reguliere scholen. We bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van een observatie, coaching-on-the-job, intervisie begeleiding, beeldcoaching of het verzorgen van een workshop, studiedag of training. Hierbij ligt de focus op het versterken van competenties van onderwijsprofessionals.

Onze kracht is dat we vanuit onze praktijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag kunnen maken naar het regulier onderwijs. Zo verzorgt Stichting Orion niet alleen (voortgezet) speciaal onderwijs, maar deelt haar expertise ook met het regulier onderwijs. Gerelateerde organisaties