Aantal: 2057

de Albatros

De Almeerse Scholen Groep is het onderwijsbestuur van 38 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Wij staan voor goed en toegankelijk onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar. Ieder kind is anders, leert anders en ontwikkelt zich op een eigen manier. Door onze kwaliteit en diversiteit kunnen wij kinderen de school bieden die bij hem of haar past.

Logo de Albatros

De Ambelt

De Ambelt biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die onvoldoende tot hun recht komen in het regulier onderwijs. Vaak is er sprake van gedragsproblematiek zoals hyperactiviteit, autismespectrumstoornis, hechtingsproblemen of angsten. Ook kan er sprake zijn van een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie. Leerlingen hebben hierdoor te maken met een breed scala aan belemmerende factoren.
Wij geloven in een positieve benadering en kij...

Logo De Ambelt

De Arend

De Arend is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van de leeftijd 4 t/m 13 jaar. De school bestaat uit 6 groepen en heeft 85 leerlingen. Leerlingen die bij de Arend aangemeld worden, zijn over het algemeen leerlingen die moeilijk tot leren komen en een veilige omgeving nodig hebben om tot ontwikkeling te kunnen komen. Hierbij ligt onze focus op wat wel kan en hoe wij de leerling zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

De ...

Logo De Arend

De Arend Schoenmode Middelburg

AL MEER DAN 100 JAAR AANSCHOENENHISTORIE.Historie ”De Arend Schoenmode” Middelburg
 
“De Arend Schoenmode” is al zo lang een begrip in Middelburg dat het
soms lijkt alsof de winkel er altijd al gezeten heeft.
De Arend schoenmode heeft dan ook een flinke historie van meer dan 100 jaar.
Voordat de schoenen in beeld kwamen, was er een slagerij ”De Arend”.
Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? ”De Arend” verwijst naar Logo De Arend Schoenmode Middelburg

De Ark

Ons motto is: Zorg voor elkaar!

De slogan “Zorg voor elkaar” is tweeledig te interpreteren. Enerzijds als een opdracht: door ons werk heen is de rode draad, heb zorg voor elkaar! Zorg voor de mensen om ons heen: de kinderen, de ouders, de teamleden, enz. Anderzijds is het een constatering: onze zorg is voor elkaar, is goed geregeld! De personele inzet op het gebied van leerlingenzorg is groot!

Logo De Ark

De Beneden Beekloop

Op onze basisschool De Beneden Beekloop bieden wij een gevoel van veiligheid en stimuleren plezier, waardoor de basis wordt gelegd voor goed onderwijs. Verder leren wij onze leerlingen hun verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen zodat we een fijne leeromgeving voor iedereen creëren.
Onze stichting
We bieden met SILFO openbaar en algemeen bijzonder onderwijs, met onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Daarbi...

Logo De Beneden Beekloop

De Bethelschool

De Bethelschool staat al ruim 100 jaar in de Bomenbuurt in Beverwijk: een echte buurtschool met goed onderwijs waar het kind gezien wordt. De missie en visie van de Bethelschool: ‘Samen spelen, samen werken, leren leren, leren leven’.

Spelen vinden wij de beste vorm van leren voor jonge kinderen. Spelenderwijs leren ze zichzelf, de omgeving, hun medemensen en de wereld kennen. Wij werken in de groepen ...

Logo De Bethelschool

De Blauwe Aventurijn

De Blauwe Aventurijn is een echte buurtschool in de wijk Hoograven. Wij zijn verbonden aan onze stichting PCOU.
Iedereen is welkom. De veelzijdigheid van de wijk is duidelijk zichtbaar in de leerlingen van de school. De sfeer op school is ontspannen, de leerkrachten kennen alle kinderen en de kinderen kennen elkaar. Wij werken in de ochtend aan onze kernvakken en in de middagen thematisch. De leerlingen werken hierbij met een zelf ontwikkel...

Logo De Blauwe Aventurijn

De Bolster

De Onderwijsspecialisten bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte of gedragsproblemen hebben. We bieden onderwijs op onze eenentwintig scholen en zetten onze expertise in om samen met partners onderwijs en ondersteuning op maat te realiseren.

Logo De Bolster