Over ons

Onze school, ’t Prisma, biedt iedereen een fijne, veilige plek. Iedereen wordt gezien en telt mee.
Wij bieden elk kind, binnen de mogelijkheden, zorg op maat.
Voor kinderen, ouders en leerkrachten willen wij bovendien een school zijn die werkelijk iets meer biedt dan onderwijs alleen. Wij staan voor zorg en betrokkenheid, op velerlei gebieden en voor iedereen die op welke wijze dan ook bij onze school betrokken is; ouders, kinderen, leerkrachten maar ook tal van andere instanties.
Kortom, een school waar men zich prettig en welkom voelt. Vandaar ons motto;
’t Prisma, een school die er toe doet!

Daarnaast wil onze school een ontmoetingsschool zijn voor ouders en kinderen. Vóór ontmoeting, dóór ontmoeting!

Bij 't Prisma is de volgende vacature beschikbaar: