Wij bieden

Bij sommige functies binnen Spaansen heb je recht op een bedrijfsauto.
Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg, Betonproductenindustrie, Afbouw en Bouw & Infra.
Bij sommige functies binnen Spaansen heb je recht op een auto van de zaak (lease auto)

Over ons

De Spaansen Groep staat klaar voor de toekomst, waarin Verbinding de sleutel tot succes is. De directie en het managementteam (MT) hebben zich in dit proces laten inspireren door de vertrouwde term Vooruitgang Is Ons Streven. Nu staat dit statement V I O S voor

Verbinding ls Ons Succes

De familie zorgde voor een stabiele basis en de huidige generatie Spaansen zet het ondernemerschap met de nodige kennis en kunde voort. Hiertoe wordt het besturingsmodel van de organisatie aangepast en bevindt de organisatie zich in de laatste fase van de overgangssituatie tussen de tweede en derde generatie.

Om de hele Spaansen Groep duidelijk, doelbewust en resultaatgericht te kunnen besturen hebben de directie en MT de missie en visie opgesteld, waaraan de korte- en de langetermijnkeuzes dienen te voldoen.

Missie

Voor u is de Spaansen Groep ‘de specialist’ in leveranties van grondstoffen en logistiek, prefab betoncasco’s voor de woningbouw en tuin- en bestratingsmaterialen.

Integer behartigt zij de wederzijdse belangen van alle betrokken partijen door verbinding aan te brengen op basis van inzicht, inspiratie en innovatie.

Onze kwaliteiten zijn en blijven ontstaan door op een no-nonsense wijze kennis en kunde op transparante wijze in te zetten voor onze opdrachtgevers.

Samenwerken is de kracht waaraan enthousiast vorm wordt gegeven; het fundament voor succes om te bouwen aan duurzame relaties.

Visie

De divisies, directie, management en medewerkers van de gehele Spaansen Groep benutten de interne synergie om met onze gezamenlijke en individuele klanten en leveranciers een langdurige relatie aan te gaan.Onze waarden

Stabiliteit
De familie zorgde voor een stabiele basis en de huidige generatie Spaansen zet het ondernemerschap met de nodige kennis en kunde voort.
Familiebedrijf
Grondlegger Bertus Spaansen koopt in 1946 zijn eerste vrachtwagen. Dit aantal breidt de jaren daarna op natuurlijke wijze uit door negen van de twaalf kinderen een plaats in het bedrijf te geven.
Duurzaamheid
Spaansen Groep geeft onbewust en bewust structurele invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op een wijze die verder gaat dan de wet verplicht.
Innovatief
In de hele Groep vindt groei en ambitie plaats. Door te luisteren naar klanten, collega’s en het ervaren van de praktijk van alle dag bedenken we steeds doelgerichte nieuwe innovatieve ideeën.
Persoonlijke ontwikkeling
Spaansen hecht belang aan persoonlijke ontwikkeling en biedt medewerkers de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en nascholing.
Samen
Samenwerken is de kracht waaraan enthousiast vorm wordt gegeven; het fundament voor succes om te bouwen aan duurzame relaties.
Nuchter
Onze kwaliteiten zijn en blijven ontstaan door op een no-nonsense wijze kennis en kunde op transparante wijze in te zetten voor onze opdrachtgevers.
CO2 Prestatieladder
Duurzaam produceren vereist een structurele omslag in denken en handelen. Met veel toewijding zijn veiligheid, kwaliteit en milieu verweven in onze producten, diensten en processen.
Bezoek het Spaansen museum
Gastvrouw Ada van der Wal – Spaansen: “Het museum is alleen volgens afspraak of op open dagen te bezichtigen.
De Trechter
Ieder halfjaar verschijnt er een nieuwe uitgave van de Trechter.

Bij Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. zijn de volgende 5 vacatures beschikbaar: