Over ons

De Spaansen Groep staat klaar voor de toekomst, waarin Verbinding de sleutel tot succes is. De directie en het managementteam (MT) hebben zich in dit proces laten inspireren door de vertrouwde term Vooruitgang Is Ons Streven. Nu staat dit statement V I O S voor

Verbinding ls Ons Succes

De familie zorgde voor een stabiele basis en de huidige generatie Spaansen zet het ondernemerschap met de nodige kennis en kunde voort. Hiertoe wordt het besturingsmodel van de organisatie aangepast en bevindt de organisatie zich in de laatste fase van de overgangssituatie tussen de tweede en derde generatie.

Om de hele Spaansen Groep duidelijk, doelbewust en resultaatgericht te kunnen besturen hebben de directie en MT de missie en visie opgesteld, waaraan de korte- en de langetermijnkeuzes dienen te voldoen.

Missie

Voor u is de Spaansen Groep ‘de specialist’ in leveranties van grondstoffen en logistiek, prefab betoncasco’s voor de woningbouw en tuin- en bestratingsmaterialen.

Integer behartigt zij de wederzijdse belangen van alle betrokken partijen door verbinding aan te brengen op basis van inzicht, inspiratie en innovatie.

Onze kwaliteiten zijn en blijven ontstaan door op een no-nonsense wijze kennis en kunde op transparante wijze in te zetten voor onze opdrachtgevers.

Samenwerken is de kracht waaraan enthousiast vorm wordt gegeven; het fundament voor succes om te bouwen aan duurzame relaties.

Visie

De divisies, directie, management en medewerkers van de gehele Spaansen Groep benutten de interne synergie om met onze gezamenlijke en individuele klanten en leveranciers een langdurige relatie aan te gaan.

Bij Spaansen Groep B.V. zijn de volgende 7 vacatures beschikbaar: