Wij bieden

Professionaliseringsbudget
Wil je graag op de fiets naar je werk? Maak dan gebruik van ons fietsplan!
Collectieve Verzekeringen

Over ons

SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor leerlingen in de regio Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Binnen onze school vind je drie soorten onderwijs: vmbo (inclusief leerwegondersteunend onderwijs: lwoo), praktijkonderwijs en de internationale schakelklas. Op SG W.J. Bladergroen bieden we onderwijs aan circa 375 leerlingen. Daarbij zijn ongeveer 75 medewerkers betrokken. 

Alle leerlingen hebben een (zorg)indicatie. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht. Op onze school gaan we uit van verschillende kwaliteiten en capaciteiten van de leerlingen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht. De onderwijsbehoefte van leerlingen staat centraal, dat betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Daarbij gaat het onder meer om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen.

Positive Behavior Support
Wij zijn een PBS-school. PBS staat voor Positive Behavior Support. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt. Door gezamenlijk kernwaarden te formuleren en gedrag dat bij deze waarden past, actief aan te leren wordt adequaat gedrag, systematisch en positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Ons motto is: Doen wat werkt!

Denkend in mogelijkheden dagen wij iedere leerling maximaal uit op zijn of haar niveau. Vastberaden (bege)leiden wij hem of haar over het eigen pad naar een toekomst middenin de maatschappij.’

 Onze waarden

Ontwikkeling centraal
Bij al onze scholen wordt dit uitgangspunt ondersteund : jouw ontwikkeling staat centraal. Met ons onderwijs maak je straks de stap naar vervolgonderwijs of een volwaardige plek in de maatschappij.

Bij SG W.J. Bladergroen zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar:

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
We ontvangen jouw sollicitatie graag via onze werkenbij.psg.nl pagina
Eerste reactie
Je ontvangt een automatisch gegenereerde mail ter bevestiging van jouw ontvangen sollicitatie
Selecteren kandidaten
Na het verlopen van de vacature ontvang je binnen een week bericht of je bij de eerste rond van geselecteerde kandidaten behoord.