Over ons

Bij SERIS vormen de medewerkers het hart van het bedrijf, om zo als één geheel de veiligheid en het welzijn van al haar klanten te kunnen waarborgen. Maak je deel uit van dit team, dan krijg je de kansen en opleidingen om het beste uit jezelf te halen en maximaal te presteren. SERIS investeert in haar medewerkers, omdat iedereen zich ervan bewust is dat de identiteit en de successen van het bedrijf te danken zijn aan het personeel, dat zich elke dag weer voor de volle honderd procent inzet.
 
Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de moderne technische hulpmiddelen die de medewerkers ondersteunen en de (persoonlijke) veiligheid nog verder optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan een warmtebeeldcamera, die in verschillende surveillancewagens geïnstalleerd is. Door onze medewerkers uit te rusten met de juiste vakkennis, vaardigheden en hulpmiddelen zijn ze in staat om op een professionele en plezierige wijze hun werk te doen.
 
Met een moedermaatschappij in Frankrijk en zustermaatschappijen in Nederland, België en Luxemburg is SERIS één van de grotere beveiligingsbedrijven in Europa.

Je bent van harte welkom om hier een onderdeel van te worden en zo de juiste toevoeging te zijn van onze familie!”

Bij Seris Security B.V. zijn de volgende 16 vacatures beschikbaar: