Over ons

Wij zijn…
Fonteynenburg! We werken met ruim 240 medewerkers samen en begeleiden 700 cliënten.

Bij mensen thuis of op één van onze Beschermd Wonen en Beschermd Thuis locaties in de regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Wassenaar).
Ons Service Bureau is gevestigd in Rijswijk.

Onze CLIËNTEN…
zijn volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die begeleiding nodig hebben bij het leiden van een gewoon leven. We werken mét cliënten met als einddoel een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Samen aan de slag om actief deel uit te maken van de maatschappij. Gewoon wonen, leven en werken. We kijken vooral naar de mogelijkheden die iemand wél heeft.
We werken volgens de methode Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). We geloven in de eigen kracht van elk mens.

Onze MEDEWERKERS…
werken in kleine teams en ontwikkelen zich in samenspel met de clustermanager (op afstand) en de coach naar zelfstandige teams. We geloven dat zeggenschap over de inrichting en uitvoering van het werk positief bijdraagt aan het werkplezier en de effectiviteit van onze medewerkers. Er is ruimte voor initiatief en we waarderen en stimuleren het stellen van vragen.
Ons team ondersteunende diensten in Rijswijk is sterk in ontwikkeling. We faciliteren onze collega’s en cliënten steeds beter en ontwikkelen onszelf naar een team waar de energie vanaf spat. We zoeken naar oplossingen, stellen kaders, maar kleuren ook buiten de lijntjes.

Een sterk team waar jij deel van kunt gaan uitmaken!


Bij RIBW Fonteynenburg zijn de volgende 15 vacatures beschikbaar: