Over ons

Onze kernwaarden zijn: betrokken, eigentijds en professioneel.

Betrokken bij alles wat er nodig is om uw kind datgene te bieden wat het nodig heeft om de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te kunnen maken. We vinden het belangrijk om ouders/verzorgers zoveel mogelijk bij het onderwijsleerproces van de kinderen te betrekken. Ook zijn we betrokken bij diverse buitenschoolse activiteiten en activiteiten in de wijk.

Eigentijds als het gaat om het werken met digiborden en nieuwe methodes. Er wordt in de kleutergroepen spelenderwijs gestart met Engels, vanaf groep 5 staat dit structureel op het lesrooster.

Samen met peuterspeelgroep De Reddertjes werken we aan een doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar. De Tweemaster werkt nauw samen met Stichting Kinderopvang Barendrecht, zij verzorgt de voor- en naschoolse opvang. De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door Stichting Het Kombuis. 

Natuurlijk bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij ons op school.

Meer informatie vindt u op onze webstie www.obs-de-tweemaster.nl en www.ozhw.nl of u kunt bellen met ons secretariaat 0180-616144.


Bij OZHW Basisschool Tweemaster zijn de volgende 3 vacatures beschikbaar: