Over ons

Koningin Julianaschool staat voor goed onderwijs dat uitstekend aansluit op het vervolgonderwijs. We richten ons op de maatschappij, die voortdurend verandert. Daarom is ons onderwijs ook steeds in beweging.

We zijn innovatief, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven. De referentieniveaus, die de overheid ons stelt, willen wij met zoveel mogelijk leerlingen halen. De cognitieve vakken beheersen is één doel, maar met ons onderwijs willen we meer.

Kinderen moeten leren samenwerken, leren omgaan met elkaar, leren om verantwoordelijkheid te dragen, leren wat er in de wereld om hen heen speelt. Ouderbetrokkenheid staat hoog in ons vaandel. Om dit te realiseren is goed contact met en betrokkenheid van de ouders zeer belangrijk. Het klimaat van de school is warm, laag drempelig en transparant.

Kinderen gaan bij ons met plezier naar school. Als school zijn we alert op zaken die deze goede sfeer negatief zouden kunnen beïnvloeden daarom handelen we conform regels en afspraken die wij met elkaar op school hebben gemaakt. Onze school is een plaats, waar kinderen niet alleen iets leren op cognitief gebied, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven en verantwoordelijkheid durven nemen.

Meer informatie vindt u op onze website www.kjs-heerjansdam.nl en www.ozhw.nl of u kunt bellen met ons secretariaat 078-6774375.


Bij OZHW Basisschool Koningin Juliana school zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: