Over ons

Wij zijn een openbare Jenaplanschool. Alle kinderen, ongeacht ras, cultuur, geloof of achtergrond zijn welkom op onze school. Mensen zijn allemaal verschillend, op een Jenaplanschool leren kinderen met die verschillen omgaan. 
Wij laten kinderen op hun eigen manier en eigen tempo zich ontwikkelen tot creatieve, kritische en sociale volwassenen. We vinden het ook belangrijk dat een kind zich thuis voelt op onze school, want je leert het beste in een veilige omgeving. 
Onze kinderen zitten in driejarige stamgroepen. 
We stimuleren een onderzoekende houding en zien graag dat kinderen initiatief tonen. De kinderen leren hun werk zelf in te plannen, hoe ze informatie kunnen opzoeken, hoe je een goede onderzoeksvraag stelt, hoe je kunt reflecteren op je eigen werk en verwoorden waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Vaardigheden die van groot belang zijn voor het leren van de toekomst. 
De Terp is geen grote school. We hebben ongeveer 200 leerlingen in 8 stamgroepen. We hebben twee onder-, drie midden- en drie bovenbouwgroepen.

Bij Openbare Jenaplan basisschool De Terp is de volgende vacature beschikbaar: