Over ons

Obs Prins Willem Alexander is onderdeel van Scholengroep Holland. Obs Prins Willem Alexander is een school met twee locaties met groep 1 tot en met 8 in de beide gebouwen.
De PWA heeft een professioneel team met 30 personeelsleden. Beide locaties hebben dezelfde directeur, maar elk een eigen intern begeleider die nauw samenwerken.
De afgelopen schooljaren is er hard gewerkt aan het opzetten van beleid rondom sociaal-emotionele ontwikkeling, borgen coöperatief leren, thematisch werken d.m.v. Davinci (zaakvakken holistisch aangeboden) groep 3 tot en met 5 en groep 6 tot en met 8. De groepen 1-2 werken na trainingen van Harry Janssens aan thematische planning van het beredeneerd aanbod. Op dit moment is ‘het groepsplanloos werken’ (Van Hasselt en Gijzen) geïntroduceerd en zijn de eerste stappen gezet tot schoolanalyses en opstellen en werken met onderwijsplannen.

Bij obs Prins Willem Alexander is de volgende vacature beschikbaar: