Over ons

Basisonderwijs betekent voor ons: kinderen een kansrijke start geven. Op de Multatulischool geven we modern klassikaal onderwijs. Kinderen van dezelfde leeftijd krijgen samen les. Onze ervaring is dat deze manier van werken leidt tot hechte, veilige groepen. Tegelijkertijd houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen in aanleg en tempo, en stimuleren we het zelfstandig werken. De leerdoelen zijn bekend, maar de weg ernaar toe is voor ieder kind anders.

Voor de kernvakken: lezen, spellen, rekenen en schrijven, kiezen we voor een methodische aanpak. Zo werken we volgens de nieuwste pedagogische inzichten en voldoen we aan de eisen, die aan de kwaliteit van basisonderwijs worden gesteld.

Wij hebben een doorgaande lijn in de manier waarop wij instructie geven aan kinderen. Dit doen wij volgens het EDI-model (Expliciete Directe Instructie).

Effectieve instructie is een van de beste manieren om gedragsproblemen te voorkomen en de betrokkenheid van leerlingen te verhogen.


Kenmerken van de school:

♦ Ontmoeten

♦ Kwalitatief goed onderwijs

♦ Aandacht voor iedere leerling

♦ Veiligheid en vertrouwen

♦ Leren van en met elkaar


Bij OBS Multatuli is de volgende vacature beschikbaar: