Over ons


OBS De Regenboog is de enige openbare basisschool in Breukelen. We zijn een eenpitter die werkt met een vrijwillig ouderbestuur en Raad van Toezicht. Als eenpitter hebben we, binnen de wet- en regelgeving van het onderwijs, meer ruimte om eigen beleid en eigen keuzes te maken. We kiezen bijvoorbeeld bewust voor kleine groepen van rond de twintig leerlingen en we hebben geen combinatieklassen. Onze vakleerkracht gym verzorgt beide gymlessen.
De school heeft een handvaardigheidlokaal en per bouw een tussenlokaal waar kinderen de ruimte krijgen om samen of alleen aan hun doelen te werken. De Regenboog heeft een mooi groen schoolplein met veel ruimte voor kinderen om te spelen, leren (buitenlessen) en ontdekken.
We zijn een daltonschool die volop in ontwikkeling is. Voor de komende jaren ligt onze focus op het uitbreiden van eigenaarschap bij onze kinderen.

Bij OBS De Regenboog (DUBBEL) is de volgende vacature beschikbaar: