Over ons

Werken op de Openbare Basisschool Blaricum (OBB) betekent werken op een goed georganiseerde school, flexibel zijn en veel willen investeren in persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Vanuit de huidige missie “Voor(op) in de zorg voor uw kind” hebben wij onze visie geformuleerd op de drie basisvoorwaarden voor het welbevinden van leerlingen: autonomie, relatie en competentie. De OBB bestaat uit een team met zeer betrokken, gemotiveerde en bovenal collegiale professionals.

De OBB is voor ieder kind uit de buurt toegankelijk. Wij bieden onze leerlingen gedegen onderwijs en een sportieve basis. Met bewezen onderwijsmethoden en concentratie op de basisvakken taal en rekenen, halen we het beste uit ieder kind naar boven. We hanteren een mix van modern en klassiek onderwijs, waarin de leerkracht een belangrijke rol speelt. 

Talent Primair
Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld. Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en stimuleren een actief lerende houding. Talent Primair geeft alle medewerkers ruimte en vertrouwen en zet ieder kind centraal.

De meeste scholen binnen onze stichting zijn openbare basisscholen. Daarnaast hebben we vijf Montessorischolen, een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Met meer dan 500 medewerkers verzorgen wij op 25 locaties in Gooi en Vechtstreek uitdagend basisonderwijs aan circa 5000 leerlingen.

Wij doen dit samen, met enthousiasme en verantwoordelijkheid!

Bij OBS Blaricum zijn de volgende 3 vacatures beschikbaar: