Over ons

OBS Overvecht (OBO) is een Vreedzame School, toonaangevend in opbrengstgericht passend onderwijs aan kinderen in een achterstandsituatie.
Het onderwijs is gericht op het optimaal ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten van kinderen, waarbij zij leren open te staan voor de mening en de keuzes van anderen.
Vanuit betrokkenheid bij elkaar en de wereld om hen heen wordt invulling gegeven aan democratisch burgerschap.
Team, locatiedirecteuren en directie zijn ambitieus en hebben hoge verwachtingen van kinderen.
Samenwerking met ouders en de wijk is een belangrijk aandachtspunt. De school wordt geleid door twee directeuren. De locaties worden aangestuurd door locatiedirecteuren. Gezamenlijk vormen zij het Management Team van OBS Overvecht.
De vier locaties van OBS Overvecht hebben de afgelopen jaren allen mooie nieuwe gebouwen gekregen. Deze zijn ruim en licht opgezet met leerpleinen, waarbij kinderen in en buiten de groepen kunnen werken.
De school is onderdeel van de Brede School Overvecht. Het samenwerken met externe partners is onderdeel van het dagelijks werk. Binnen de Vreedzame Wijk dragen wij allemaal een steentje bij.