Over ons

Vestiging de Lingeborgh heeft als onderdeel van O.R.S. Lek en Linge een eigen kleur en cultuur: een veilige school, waarbinnen je mag zijn wie je bent, kleinschalig door elkaar te kennen, erkennen en herkennen. We zijn erop gericht om leerlingen te benaderen vanuit een breed perspectief. Het gaat zowel om het behalen van een diploma op het hoogst mogelijke niveau, als om de ontwikkeling van de leerling als mens in brede zin. Dit gebeurt niet alleen in de les, maar ook daarbuiten, tijdens excursies, stages, maar ook door deel te nemen aan sportieve en creatieve evenementen.

We begeleiden onze leerlingen naar een optimaal resultaat, ook wanneer het niet wordt verwacht. Dat betekent dat we geen genoegen met minder nemen als er meer in zit. Ondersteuning, begeleiding en zorg staan daarom bij ons hoog in het vaandel. Dit doen we op ooghoogte en waar nodig door inzet van specialisten zoals een orthopedagoog. De Lingeborgh heeft in juni 2023 voor de derde keer het predicaat Excellente School 2023-2026 in ontvangst mogen nemen. Het predicaat is toegekend op leerlingenbegeleiding en ons talentontwikkelingsprogramma Hart in Ontwikkeling.

Wij zijn hier ontzettend trots op; het is een erkenning van de kwaliteit die wij iedere dag met elkaar leveren. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen, ouderbetrokkenheid en van elkaar als collega’s. Leren leren is hierbij belangrijk. Net als afspraak is afspraak. Daarnaast zijn ruimte, transparantie en openheid belangrijke waarden voor ons. Dit is herkenbaar in de uitstraling van ons gebouw, maar ook in de manier waarop wij omgaan met elkaar. Er is ruimte om jezelf te zijn, in een leeromgeving die dat gevoel ondersteunt. Bovendien zijn wij actief betrokken bij de ontwikkelingen in de lokale gemeenschap van Geldermalsen en de regio. Samenwerking met de gemeente, met de lokale ondernemingen, met jongeren- en ouderenorganisaties en anderen past bij onze plaats als school: midden in de samenleving.

Bij O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh is de volgende vacature beschikbaar: