Over ons

Noorderwijzer
Noorderwijzer is een samenwerkingsverband tussen 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen uit de regio Drenthe. Zij hebben hun handen ineengeslagen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de krimpende regio te (blijven) bieden en het dreigende lerarentekort aan te pakken. Een samenwerking waarbij verbinding en ontwikkeling centraal staat. Oftewel: samen groeien in tijden van krimp.
 
Noorderwijzer draagt bij aan: 
  •          De professionalisering van onze medewerkers
  •          Het vergroten van de loopbaanmogelijkheden
  •          Het verhogen van het loonbaanbewustzijn
  •          Het verruimen van de (vrijwillige) mobiliteit
 
De deelnemende scholen hebben allen een eigen bestuur en identiteit, maar een gezamenlijk doel: aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor (nieuwe) medewerkers in de regio, om samen de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Op die manier creëren zij niet alleen een inspirerende werkomgeving, maar ook een plezierige leer- en leefomgeving in de regio Drenthe!

CSG Dingstede

Het profiel van onze school

CSG Dingstede is een school voor atheneum, havo en mavo in Meppel. Op één locatie krijgen circa 900 leerlingen onderwijs in één van de afdelingen. Het huidige profiel van CSG Dingstede wordt gevormd door het Technasium, profilering op de talen Duits, Engels, en Frans via Goethe, Cambridge en DELF. Ook internationalisering is een belangrijke pijler van de school.
 
Op CSG Dingstede hebben leerlingen zelf invloed op hun leren. Leerlingen kunnen steeds makkelijker versnellen, verbreden of verdiepen. De school is trots op het niveau van de ondersteuning, die met een centrale plek in de school veel leerlingen op allerlei gebieden de persoonlijke hulp biedt om een stap verder te komen in hun ontwikkeling. Met tal van uitwisselingen en schoolreizen en het versterkte taalonderwijs wil Dingstede van elke leerling een wereldburger maken.

Identiteit
CSG Dingstede is een open christelijke schoolgemeenschap. Er wordt op een zinvolle manier aandacht besteed aan de rol van geloof en kerk in onze samenleving, in het leven van ieder persoonlijk én in het leven van anderen. Het ontwikkelen van begrip en respect voor medemensen is daarbij belangrijk. Dit gebeurt tijdens het dagelijkse bezinningsmoment, tijdens de lessen en tijdens de vieringen. Het vak godsdienst en levensbeschouwing heeft een belangrijke plek in het curriculum.

Ambitie: innovatief onderwijs met mooie resultaten
Vernieuwend onderwijs maken is belangrijk op CSG Dingstede. Er is bevlogenheid over en visie op moderne ontwikkelingen en omgaan met verschillen en talentontwikkeling. De onderwijsresultaten op CSG Dingstede liggen op of iets boven de norm en de school wil zich graag onderscheiden en profileren als innovatief.

Bij Noorderwijzer - CSG Dingstede is de volgende vacature beschikbaar: