Wij bieden

Salarisschaal conform CAO
Opleidingsbudget
Pensioen

Over ons

Iedere transplantatie start bij een onbaatzuchtige gift van een donor.

Door deze giften worden de levens van honderden patiënten per jaar gered en verbetert de levenskwaliteit van nog meer mensen. Nog steeds overlijden te veel patiënten, omdat er niet tijdig een orgaan beschikbaar is. Als NTS zetten we ons in voor de verbetering van orgaan- en weefseldonatie en transplantatie.

Dit is onze wettelijke taak die we als zelfstandig bestuursorgaan uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij zijn de verbinder in de keten van donatie tot transplantatie. We werken nauw samen met onze partners en stakeholders, zoals het ministerie van VWS, donorziekenhuizen, transplantatiecentra en weefselbanken. Ook verzorgen we publieksvoorlichting over ons werk en zijn we de centrale beheerder van informatie over donatie en transplantatie.

Onze taken voeren we zo efficiënt mogelijk uit. Maar ons werk is bovenal mensenwerk: we doen ons uiterste best voor anderen en vormen de verbindende schakel in het leven van veel mensen. Respect voor donoren en nabestaanden staat voorop. Donatie en transplantatie gaan over leven en dood.

Dat vraagt om bevlogen medewerkers. Zijn we op zoek naar jou?


Onze waarden

Persoonlijke ontwikkeling
Net zomin als de NTS ooit stilstaat, doe jij dat. Je wilt blijven groeien en benut je talenten. Daar krijg je bij ons de ruimte voor. Je kunt je ambities waarmaken en om je te ontwikkelen.
Betekenisvol werk
Je zet je in voor mensen die wachten op een donororgaan of -weefsel, donoren en hun nabestaanden en ontvangers. In jouw werk kun je je hart laten spreken.
Werkplezier
De missie van de NTS is uiterst serieus. Daarom is het des te belangrijker dat onze medewerkers plezier hebben in wat ze doen. Zo hebben we oog voor onze collega’s en voor een warme werkrelatie.

Bij Nederlandse Transplantatie Stichting zijn de volgende 3 vacatures beschikbaar: