Over ons

Onze opdrachtgever ReclaMobiel-Nederland is een gerenommeerde en gespecialiseerde organisatie die nagenoeg gratis vervoer verzorgt voor Zorginstellingen, Zorgboerderijen, ZMLK scholen, Re-integratie-instellingen enz.. Zij verhuren ingedeelde reclamevakken op een beschikbaar te stellen auto of (rolstoel)bus aan de desbetreffende instelling(en), en vullen deze met reclameboodschappen van lokale- en regionale ondernemers die hiermee tevens blijk geven van hun sociale en maatschappelijke betrokkenheid met hun onderneming binnen de regionale samenleving.
 

Bij MTSelect zijn de volgende 3 vacatures beschikbaar: