Over ons

Gezamenlijke normen en waarden

Morgenwijzer biedt plaats aan scholen met een katholieke, protestants-christelijke of openbare achtergrond. Wij besteden veel aandacht aan onze gezamenlijke normen en waarden, maar ook aan de ruimte die scholen krijgen voor eigenheid.

Waaraan herken je een Morgenwijzerschool?

Actief burgerschap: wij bereiden onze kinderen voor op een actieve rol in de samenleving waaraan zij als verantwoordelijke en betrokken burgers deelnemen.

Vernieuwing: wij zijn een zichzelf vernieuwende organisatie met scholen die versterken wat goed is en veranderen wat beter kan.
Openheid en vertrouwen: wij zijn er voor elkaar als dat nodig is, wisselen kennis en ideeën uit en bieden ruimte aan diversiteit.
Maatwerk: wij denken in mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen voor ieder kind, en betrekken daarbij de talenten van het hele team.

Thuis in de wereld: onze scholen vormen geen gesloten gemeenschap, maar richten zich nadrukkelijk op samenwerking.

Bij Morgenwijzer zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: