Over ons

Montessorischool Steigereiland is een leuke school in Amsterdam Ijburg. Het onderwijs is van goede kwaliteit, kinderen, ouders en teamleden komen elke dag met veel plezier naar onze school. De inspectie van het onderwijs schrijft in januari 2020:

De school heeft een sterk aanbod voor de basisvaardigheden, waarmee het de basiskwaliteit ontstijgt.  Ook ter bevordering voor de brede ontwikkeling van de leerlingen heeft de school een rijk en zeer divers aanbod. 

Tijdens de lessen zagen wij zeer betrokken leerlingen. Dit komt doordat de kwaliteit van de didactiek uitstekend is en leraren expliciet blijk geven van hoge verwachtingen van de leerlingen. Die betrokkenheid zien wij ook bij leerlingen die extra ondersteuning behoeven, mede doordat ook zij passende en uitdagende lessen krijgen en mee kunnen beslissen over de inhoud van hun leerplan. De school heeft de kwaliteit van het didactisch handelen zowel op schoolniveau als bij elke individuele leraar zeer scherp in beeld.  

We vormen samen een professionele leergemeenschap, waar veel aandacht is voor persoonlijke groei en ontwikkeling, wij staan nooit stil. Onze school telt ruim 500 kinderen verdeeld over 20 groepen. We zijn gehuisvest in een prachtig, ruim gebouw met veel mogelijkheden en profileren ons met muziek, beeldende vorming, extra aanbod voor begaafde kinderen, digitale geletterdheid en eigentijds Montessori onderwijs.

Bij Montessorischool Steigereiland is de volgende vacature beschikbaar: