Over ons

Montessori Delft is een kindcentrum dat de ambitie heeft om het beste onderwijs en de beste opvang volgens montessoriprincipes te bieden aan de kinderen die ons worden toevertrouwd. Wij geven kwalitatief en innovatief montessorionderwijs aan ruim 200 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Daarnaast hebben wij een peutergroep en 3 BSO-groepen. Doordat wij als MKC echt één team zijn, is er erg veel mogelijk voor kinderen en medewerkers.
De school valt onder het bevoegd gezag van de Vereniging voor Montessori Onderwijs Delft, waarbij de betrokkenheid van bestuur, team en ouders/verzorgers bijzonder groot is. Het team bestaat uit ca. 35 enthousiaste pedagogische professionals met verschillende verantwoordelijkheden, een fulltime directeur en concierge en veel administratieve en pedagogische ondersteuning.
Ons karakteristieke gebouw is speciaal ontworpen voor montessorionderwijs en omringd door een grote tuin en meerdere schoolpleinen.

Bij Montessori Delft is de volgende vacature beschikbaar: