Over ons

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen onderwijs, ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties (triple helix) . We helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en brengen deze in een stroomversnelling naar de markt. Zo dragen we bij aan een slimme en duurzame economie en samenleving. Speerpunten zijn het kernprogramma Smart Services en de toepassingsgebieden Smart Industry, Smart Logistics en Smart Leisure. De kernthema’s hierbinnen zijn human capital, innovatie en duurzaamheid. Midpoint Brabant is de regionale uitvoeringsorganisatie van het economisch programma van Regio Hart van Brabant, het samenwerkingsverband van de negen gemeenten in Midden-Brabant.

 

Meer informatie over Midpoint Brabant vind je hier www.midpointbrabant.nl

Bij Midpoint Brabant is de volgende vacature beschikbaar: