Over ons

Mavo Schravenlant XL: jouw beste kans van slagen!

Mavo Schravenlant XL is een openbare, kleinschalige school (640 leerlingen) voor bbl- (klas 1 en 2), kbl- (klas 1 t/m 4) en mavo-leerlingen (klas 1 t/m 4) aan de Van Hogendorpstraat 105 én de Van der Leeuwlaan 3 in Schiedam, met aandacht voor de leerlingen en hun ontwikkeling. Iedereen is welkom, ongeacht levensovertuiging, cultuur of maatschappelijke positie.

Wij werken samen vanuit rust, orde en regelmaat. Wij betrekken leerlingen, ouders, basisscholen en het vervolgonderwijs (havo en mbo) bij de ontwikkeling van de leerling, het onderwijs en de school.

Ons logo geeft weer hoe wij dit binnen het onderwijs op Mavo Schravenlant zien: leren moet vloeiend, dynamisch en gevarieerd zijn. Het moet ergens naartoe leiden, in een opwaartse beweging en steeds goed worden afgesloten. De leerling én de medewerker moet worden uitgedaagd en het gevoel krijgen dat het motiverend werkt als je iets goed doet!
Een positief gevoel zorgt ervoor dat de leerling en de medewerker beter presteren. Op Mavo Schravenlant XL geloven wij in kansen, een positief gevoel, presteren vanuit je eigen mogelijkheden en het maximale uit jezelf halen.
In de afgelopen vier jaar is de school enorm gegroeid, van 230 naar 500 leerlingen. Dit komt mede door ons onderwijsconcept. Lees alles over de school en ons onderwijs op onze site.

XL-mogelijkheden van Mavo Schravenlant
- Maatwerkleren, leerlingen werken op hun eigen niveau en als ze het aankunnen op het hogere niveau;
- 0pstromen in niveau. Bij voldoende resultaat kunnen ze opstromen naar een hoger niveau;
- vier uur per week creatieve, kunstzinnige, technische, sportieve, muzikale en andere educatieve workshops in leerjaar 1 en 2;
- examen in zeven vakken in plaats van zes;
- huiswerkbegeleiding en/of bijles drie keer per week aan het einde van de dag;
- alle vakken worden apart aangeboden en niet als combinatievakken, zoals mens & maatschappij of mens & natuur;
- Anglia (extra Engelse lessen en een Engels certificaat) in klas 3 en klas 4;
- de Dansmavo Schiedam vanaf schooljaar 2017-2018 voor jongens en meisjes met een kader- of mavoadvies en
- Sport XL en kunst XL tijdens de workshopmomenten in leerjaar 2 ter voorbereiding op sport en kunst als examenvak vanaf leerjaar 3.

Bij Mavo Schravenlant XL is de volgende vacature beschikbaar: