Over ons

Mavo Centraal is een kleinschalige en veilige school in hartje Rotterdam. Het is onze missie dat leerlingen de school verlaten als jongvolwassenen die in verbinding staan met hun omgeving, hun eigen talenten kennen en kunnen inzetten en met een open houding en respect voor anderen en de wereld om hen heen zelf sturing kunnen geven aan hun leven. Het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden en het vergroten van kennis is hierbij net zozeer belangrijk als het ontwikkelen van de vaardigheden die je nodig hebt om een betekenisvol en gelukkig leven op te bouwen. Het fundament waarop we aan ons onderwijs en onze school bouwen is positief onderwijs.
 
Vanuit deze beginselen ontwerpen we onze lesprogramma’s en bouwen we aan onze schoolcultuur. Mavo Centraal is een plek waar je graag naartoe gaat, waar je je gekend en gewaardeerd weet en waar je experimenteert en leert zodat je met lef steeds weer de volgende stap kunt zetten. De school is een leergemeenschap waar iedereen graag deel van uitmaakt: leerlingen, ouders en medewerkers.
 
Onze onderwijsprogramma’s zijn in samenhang gericht op de brede en positieve vorming van onze leerlingen en het stimuleren van een groeimindset. De formatieve leercultuur die we realiseren met leerdoelgerichte lessen, formatieve evaluatie, (persoonlijke) studiewijzers en MC-uren, draagt bij aan het vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen over het eigen leerproces en aan een groeimindset. Leerlingen hebben zicht op hun eigen ontwikkeling, werken op maat en worden steeds ondersteund en uitgedaagd om de volgende stap te zetten; zo krijgen zij vertrouwen in hun eigen leervermogen. Wij rusten leerlingen toe om binnen de gestelde tijd hun diploma te behalen en we zetten leerlingen ertoe aan om te oefenen voor de wereld van morgen. Ons onderwijs is levendig en contextrijk. Dit realiseren we door dwarsverbanden aan te brengen tussen de verschillende vakken en leerlijnen; leerlingen werken leerdoelgericht, vakoverstijgend en projectmatig aan hun leerdoelen. De schooleigen programma’s en het burgerschapsonderwijs maken integraal deel uit van het onderwijsaanbod voor alle leerlingen en er is veel aandacht voor nieuwe technologie. De persoonlijke coaching ondersteunt het brede ontwikkelproces van de leerlingen.
 
De school biedt een werkomgeving waar medewerkers zich kunnen ontplooien, invloed hebben en zich gewaardeerd voelen. De gedeelde ambities op het gebied van gespreid leiderschap zijn het fundament waarop er in gezamenlijkheid gebouwd wordt aan die werkomgeving. Taken en verantwoordelijkheden worden op basis van expertise, affiniteit en/of ambities bij verschillende teamleden binnen de schoolorganisatie belegd, mede m.b.v. het taakbeleid van de school; leidinggeven is niet uitsluitend voorbehouden aan de formele schoolleiding. Docenten en onderwijsondersteunend personeel sturen individueel, in koppels of op basis van lidmaatschap van werk-, project- en stuurgroepen processen en projecten aan. Het afleggen van verantwoording is in onze schoolcultuur een wederkerig proces.