Over ons

Met plezier naar school!
Basisschool St. Lukas ziet het als haar missie dat elk kind met plezier naar school gaat. Door om te gaan met de multiculturele omgeving waar de kinderen opgroeien, om te gaan met de verschillen die er zijn tussen kinderen en door een sfeer te scheppen waarin kinderen zich geaccepteerd voelen, krijgt ieder kind optimale ontwikkelingskansen.
Ontwikkelen vanuit veiligheid geeft plezier in school en leidt tot schoolsucces.
 
Visie 
Op basisschool St. Lukas wordt met een uitdagend onderwijsaanbod gestreefd naar betrokken kinderen, die zich prettig en verbonden voelen. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen tot zelfstandige, competente mensen, die goed kunnen samenwerken.
 
Basisschool St. Lukas is toonaangevend in modern, eigentijds onderwijs. Het onderwijs dat gegeven wordt, biedt aantoonbaar goede resultaten. Het is een school waar alle betrokkenen zich prettig en verbonden met elkaar voelen, een school waar ieder zich welkom voelt.

Bij Lukasschool zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: