Over ons

Het Yulius Lingewaal College in Gorinchem biedt onderwijs aan ongeveer 105 leerlingen van 12 tot 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) op vmbo-kader, vmbo-TL en havo-niveau. Onze leerlingen ervaren onderwijsbelemmeringen door (het vermoeden van) psychiatrische problematiek.  

Met School Wide Positive Behavior Support (SWPBS of PBS) creëren we een positief en veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. We zien onze school als een hechte gemeenschap waarin leerlingen, ouders, ketenpartners en het schoolteam samenwerken met heldere afspraken. Zo maken we onze locatie betrouwbaar en veilig voor iedereen. Als jij een passie hebt voor het ondersteunen van deze jongeren en wilt bijdragen aan hun groei, verwelkomen we je graag in ons team.

 

Lingewaal College
Merwedekanaal 8a
4206 BC Gorinchem
088 405 18 90

Stuur ons een e-mail

Meer informatie


Bij Lingewaal College is de volgende vacature beschikbaar: