Over ons

Kinderopvang Wageningen is een professionele organisatie voor Kinderopvang. De doelstelling is een breed aanbod van kinderopvang te realiseren welke is afgestemd op de vraag van onze klanten. Belangen van kinderen en ouders staan hierbij centraal. Kinderopvang Wageningen wil een samenwerkingspartner zijn voor ouders en/of verzorgers bij de opvoeding en ontplooiing van hun kind(eren) en levert vanuit een maatschappelijk perspectief bezien wezenlijke toegevoegde waarde, waarbij kinderen de mogelijkheid gegeven wordt zich te ontwikkelen en zichzelf te zijn.
 
Wij bieden opvang aan ruim 1700 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, verspreid over 15 opvanglocaties in Wageningen. Wij hebben ruim 200 enthousiaste professionele medewerkers in dienst die zorgen voor een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van kinderopvang, afgestemd op de behoefte van ouders en kinderen.


Bij Kinderopvang Wageningen is de volgende vacature beschikbaar: