Waarom onze organisatie

Naast hard werken hebben wij ook veel lol met elkaar, samen met de kinderen
Werken met betrokken collega's die allemaal passie hebben voor werken met kinderen
Wij willen jou een tweede thuis geven, net zoals de kinderen

Wij bieden

CAO kinderopvang, schaal 6 (€2188,- tot €2979,- op basis van 36 uur)
Zorg en Welzijn
8%

Onze recruiter

Over ons

Kinderopvang ’t Mereltje is opgericht in 1996 door Jacqueline Teunissen. Wat begon als huiskamerproject met vijf kinderen, groeide al snel uit tot een stamgroep van zestien baby’s, peuters en kleuters in de geheel verbouwde achtertuin.

Een tweede thuis
Nu bestaat ’t Mereltje uit drie kinderdagverblijven en vijf bso-locaties. Met ons team maken wij ons elke dag sterk voor ons gezamenlijke doel: jullie kind(eren) opvangen in een geborgen en huiselijke sfeer. Een sfeer waarin de emotionele en fysieke veiligheid van elk kind voorop staat.

Samen spelen, leren en ontwikkelen. Ieder kind in zijn eigen tempo, elke dag weer met een glimlach. 

Vanuit welke visie werken al onze medewerkers? Met welke doelen brengen wij de zorg voor jullie kind(eren) in de praktijk? En op welke ontwikkelingsaspecten richten we ons hierbij? In dit hoofdstuk lichten we dit alles uitgebreid toe. 

Pedagogische visie
Kinderopvang ’t Mereltje wil voor ouders een partner zijn in de opvoeding en verzorging van hun kind(eren). Het gezin zien wij als het belangrijkste opvoedingsmilieu. ’t Mereltje stelt altijd – in het verlengde van het thuismilieu – de belangen en behoeften van het kind centraal. We werken daarbij ontwikkelingsgericht volgens de visie van pedagoog Riksen-Walraven:

Kinderen leren en ontwikkelen zich niet alleen thuis en op school. Ook de kinderopvang speelt hierbij een belangrijke rol.

Als ouders blijven jullie eindverantwoordelijk voor de opvoeding. Desondanks willen wij, in samenwerking met de ouders, een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van elk kind. “Je voelt je thuis bij ’t Mereltje” is en blijft daarom voor ons hét uitgangspunt in de zorg voor jullie kind(eren).

Normen en waarden
Kinderopvang ‘t Mereltje biedt een bredere weerspiegeling van de samenleving dan het gezin en de nabije omgeving, Hierdoor komen kinderen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze samenleving kenmerkt. Onze groepsbezetting biedt daarom, als aanvulling op de socialisatie in het gezin en de samenleving, heel eigen mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht.

Om de normen en waarden binnen onze maatschappij zo helder en passend mogelijk te maken gaan wij met de kinderen zo uitgebreid mogelijk in op de thema’s (zelf-)acceptatie, ruimte en bevrijding van oordelen, zodat er een veilige ruimte ontstaat om te zijn wie je bent. Met deze manier van werken proberen we te bereiken dat alle kinderen gelijk zijn en elkaar als gelijke zien. Het geeft kinderen een stevig fundament waarop ze vanuit eigen kracht en zelfvertrouwen hun leven leren opbouwen. Vooral een kind dat eventueel extra begeleiding nodig heeft, geeft dit gedachtegoed inzicht en extra ondersteuning. Het geeft elk kind het vermogen om te voelen dat hij of zij niet anders is dan ‘gewone’ kinderen en ook niet anders wordt gezien.Onze waarden

Klantgericht
De kinderen staan bij ons op nummer 1.
Stabiliteit
Heel belangrijk voor de kinderen is stabiliteit op de groep
Gelijkwaardigheid
Iedereen bij ons is gelijk, wij houden van hard werken en als het nodig is staat iedereen op de werkvloer mee te helpen.
Loyaliteit
Wij hebben een gemêleerd team, gemiddeld werken de pedagogisch medewerkers er al ruim 10 jaar. Sommige zelfs al 20 jaar.
Verantwoordelijkheid nemen
Is heel belangrijk, omdat je met het kostbaarste bezit van een ouder werkt.

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Schrijf je motivatie naar Pz@mereltje.nl en stuur je CV
Eerste reactie
Op jou sollicitatie zal binnen een week gereageerd worden.
Telefonische screening
Zal er contact opgenomen worden om een afspraak te maken voor een gesprek.
Eerste interview
Dan bespreken wij wat jij ons kan bieden, maar ook wat wij jou kunnen bieden.
Assessment
Na een positieve indruk, zal er gevraagd worden om een ochtend mee te draaien op de locatie en groep waar je evt. zou komen te werken.
Tweede interview
Na het meedraaien wordt er dezelfde dag geëvalueerd hoe het is gegaan en een aanbod gedaan.
Aangenomen
Na het aanbod beslis jij of je dit aanbod wilt accepteren en ben je aangenomen.
Proeftijd
Je hebt altijd een proeftijd van 2 maanden