Over ons

De eerste stap verzorgt een breed aanbod van pedagogisch verantwoorde kinderdagop-vang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk.
 
Op diverse locaties geven onze deskundige medewerkers kinderen integrale zorg en ontplooi-ingsmogelijkheden. De ontwikkelingslijn van de kinderen vormt hierbij de rode draad.

Bij Kinderopvang de eerste stap is de volgende vacature beschikbaar: