Over ons

Kindercampus Blokhuus heeft als belangrijkste doel haar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de huidige en toekomstige maatschappij. Wij bereiken dat door leerlingen te leren geloven in zichzelf. Kinderen die dat kunnen zijn namelijk gelukkig, en dat is - zoals onderwijspedagoog uit de 19e eeuw Jan Ligthart al wist – de belangrijkste voorwaarde om moeilijke dingen makkelijker te leren.
 
Tijdens de acht jaar basisonderwijs die kinderen volgen, streven we een ononderbroken ontwikkelingsgang na. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
 
Heldere structuur
Een essentiële voorwaarde om kinderen tot leren te laten komen, is helderheid. Daarom staat Kindercampus Blokhuus voor openheid en directe communicatie, altijd gebaseerd op ieders eigen normen en waarden. Binnen de school heerst rust, orde, structuur en duidelijkheid. Zodat kinderen overzicht hebben, weten wat er van ze wordt verwacht en hun eigen verantwoordelijkheid (leren) nemen.
 
Veilig klimaat
Kindercampus Blokhuus is een school waarin we uitgaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. We hebben respect voor elkaar en staan open voor elkaars ideeën en zienswijze. We denken altijd vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen en richten ons op wat elk individu nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Kinderen, ouders/verzorgers en personeel voelen zich gehoord en gezien. Er zijn duidelijke afspraken over de manier waarop met elkaar wordt omgegaan. Alle betrokkenen leven de regels na en worden daar indien nodig op aangesproken.
 
Kwalitatief goed onderwijs
De focus op alleen de cognitieve ontwikkeling van kinderen is verleden tijd. Wij leveren kwalitatief goed onderwijs door kinderen de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren en tegelijkertijd de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. We doen dat door kinderen in een betekenisvolle situatie te laten leren en de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, creatief denken en problemen oplossen te bevorderen. Daarbij vinden we plannen en leren leren heel belangrijk.
Alle leerkrachten zijn deskundig in de signalering van wat kinderen nodig hebben en weten hoe ze dat goed en toegankelijk kunnen organiseren. Kinderen worden op verschillende gebieden aangesproken, voelen zich gewaardeerd, ontdekken hun eigen talenten, leren te reflecteren op de eigen prestaties en ervaren dat ze van hun fouten mogen leren.
 
Samenwerking richting de toekomst
Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Daarom zijn de lijnen binnen de pedagogische driehoek tussen ouders/verzorgers, leerling en leerkracht kort. De ouderbetrokkenheid binnen de school is hoog omdat wij geloven in hen en vice versa. Kinderen ontwikkelen metacognitieve vaardigheden door met andere groepen samen te werken. Wij nodigen graag professionals intern en extern actief uit om te komen kijken en feedback te geven op ons onderwijs. Daarbij gaan we het gesprek aan om continu positieve verandering te bewerkstelligen.

Nieuwbouw
In het schooljaar 2024/25 starten wij met nieuwbouw.

Bij Kindercampus Blokhuus is de volgende vacature beschikbaar: