Over ons

Binnen het Kindcentrum werken wij op basis van één gezamenlijke en gedeelde visie, opgesteld met de medewerkers van het Kindcentrum. Het schoolplan van de school en het pedagogisch beleid en werkplan van de kinderopvang blijven bestaan en passen binnen de kaders van de gezamenlijke missie en visie. Bij basisschool Op De Horst vinden we welbevinden en betrokkenheid heel belangrijk. Wij willen graag dat elk kind zich thuis voelt op onze school en zichzelf kan zijn. Pas dan kan een kind optimaal geconcentreerd en geboeid bezig zijn en zich voortdurend ontwikkelen.

Binnen ons Ervaringsgericht Onderwijs houden we rekening met verschillen tussen kinderen en zorgen we voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. De school heeft zo’n 200 leerlingen en ligt mooi tussen natuurreservaat De Bruuk en het Duitse Reichswald. Vlakbij school hebben we samen met de gemeente een belevenispad aangelegd. Ook hebben we schoolmoestuinen. Binnen ons Ervaringsgericht Onderwijs kennen we verschillende werkvormen, van ateliers tot kring. Naast ons taal-, reken-, lees- en spellingsonderwijs besteden we tijd aan bijzondere activiteiten. We willen kinderen de wereld laten ervaren en hun eigen talenten leren kennen. Zo kunnen de kinderen in zogenaamde ateliers kiezen voor bijvoorbeeld koken, paarden verzorgen, figuurzagen, dansen, etc. Handelingsgericht werken vormt voor ons het hulpmiddel om ondersteuning op groepsniveau en per kind concreet te maken. Dit betekent: signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, analyseren van de onderwijsbehoeften, plannen maken en het realiseren hiervan in de praktijk. Veel ondersteuning kunnen we binnen de groep bieden. Soms is er meer nodig dan de leerkracht kan bieden.

Op deze momenten schakelen we het ondersteuningsnetwerk en externe deskundigen in.


Bij Kindcentrum Op De Horst is de volgende vacature beschikbaar: