Over ons

Op de Startbaan bieden we nieuwe leerdoelen aan met behulp van het expliciete directe
instructiemode (EDI). EDI biedt voor zowel leerlingen als leraren een voorspelbare, effectieve en
gestructureerde aanpak. Leerlingen leren doelgericht werken en reflecteren, waarbij we hen stimuleren
eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We leren leerlingen zelfstandig bewuste keuzes te
maken door hen kritisch te leren denken.
We leren onze leerlingen vanuit de gedachte van duurzaam wereldburgerschap zichzelf te ontwikkelen
tot wereldburgers met oog voor de maatschappij en de wereld om hen heen. Daarbij stimuleren we
gelijke kansen op deelname aan de maatschappij voor alle leerlingen. Dit doen we door ons onderwijs
aan te bieden vanuit één centraal thema, waarbij leerlingen hun talenten inzetten, keuzes maken,
samenwerken, onderzoeken en ontdekken. In een rijke leeromgeving leren leerlingen om de
aangeleerde basisvaardigheden toe te passen. Leraren op de Startbaan zijn naast instructeurs
ook coaches die leerlingen helpen en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.
Dit alles doen wij samen (ouders, kinderen en team de Startbaan).
Wij werken samen met Stichting Kinderopvang Amersfoort (Ska) aan het ontwikkelen van een
Kindcentrum met een doorgaande leerlijn voor de brede ontwikkeling van de leerlingen.

Bij Kindcentrum de Startbaan is de volgende vacature beschikbaar: