Over ons

De Andreasschool is een plek waar leerlingen kunnen groeien. We bieden  een veilige omgeving waarin leerlingen zichzelf en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Nieuwe leerdoelen worden vooral vanuit een klassikale instructie verkend. De verwerking en borging van het lesdoel is meer afgestemd op de individuele leerling. De school hanteert een heldere set aan schoolregels en afspraken met betrekking tot het klassenmanagement en zelfstandig werken. Naast een gedegen aanbod van taal en rekenen hebben we ook veel aandacht voor creatieve vakken en algemene ontwikkeling. Leerlingen maken steeds intensiever gebruik van educatieve software. We bieden Engels aan vanaf groep 1.

Bij Kindcentrum Andreas is de volgende vacature beschikbaar: