Over ons

Bij de Kentalis Tine Marcusschool in Emmen kunnen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) speciaal basisonderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, zich goed kan ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwt en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis.


Onze leerlingen. 
Onze leerlingen zijn tussen de vier en twaalf jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis. Het leer- en leesproces verloopt hierdoor bij veel kinderen anders en moeizamer. Taal wordt niet altijd goed begrepen of gebruikt en dit heeft ook invloed op de werkhouding en sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarom besteden we heel veel aandacht aan het leren (gebruiken) van taal en aan het thema communiceren.

 
Ons onderwijs. 
Kinderen ontwikkelen zich door te spelen, door te onderzoeken en ontdekken, door samen te werken én door de manier van lesstofaanbod op school. Wij willen dat ieder kind zich bij ons goed kan ontwikkelen en zorgen daarom voor een veilige en uitdagende omgeving. We kijken naar de talenten en mogelijkheden van je kind en werken samen aan zijn of haar doelen. Dit vinden wij erg belangrijk in ons onderwijs:
 • Herhaling
  Het bieden van herhaling, op verschillende manieren, zorgt voor het langer vasthouden van informatie in het geheugen.
 • Betekenisvol onderwijs
  Als kinderen iets leren wat dicht bij hun belevingswereld ligt, dan onthouden ze het beter.
 • Taal
  Onze leerlingen hebben een zeer taalrijke omgeving nodig. We ondersteunen informatie ook visueel.
 • Samen
  Kinderen leren van en met elkaar. We vinden het belangrijk dat leerlingen actief (kunnen) meedoen in de les.
 • Structuur

Lees aan de rechterkant van deze pagina onze schoolgids voor meer uitleg.


School voor iedereen. 
De Tine Marcusschool in Emmen is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dit betekent dat ieder kind welkom is op onze school. We houden rekening met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van iedere leerling.

Bij Kentalis Tine Marcusschool, Emmen is de volgende vacature beschikbaar: