Waarom onze organisatie

Wij werken aan maatschappelijke vraagstukken en gezamenlijke opgaven voor heel Twente
Een goed salaris, flexibel werken, prima verlofregeling, individueel keuzebudget
Wij werken vanuit partnerschap en een brede netwerkaanpak

Wij bieden

CAO Gemeenten en SGO
Bij ons heb je de mogelijkheid om flexibel en hybride te werken.
Bij ons ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05%

Onze recruiter

Dit is afhankelijk van de vacature; algemeen contact is team P&O

Over ons

Kennispunt Twente wil de kennispositie van de veertien gemeenten in Twente en van SamenTwente versterken door hoogwaardige sturingsinformatie te leveren. Bestuur, management en beleidsmedewerkers kunnen met deze kennis beleidskeuzes beter funderen en beargumenteren.

We willen hét aanspreekpunt zijn voor kennis, informatie en data en de betrouwbare onderzoekspartner voor de regio. We doen dit door onze eigen kennis te koppelen aan de kennis van strategische partners op regionaal, landelijk en internationaal niveau. We participeren in vaste samenwerkingsverbanden en gelegenheidscoalities en zien onszelf als spil voor de kennisfunctie van gemeenten en SamenTwente.

Vier kernwaarden staan in onze dienstverlening centraal: toegewijd, verbindend, toegankelijk en ondernemend.

Kennispunt Twente is een overheidsgerelateerd onderzoeksbureau zonder winstoogmerk. Het is als gast ondergebracht bij SamenTwente, als herkenbare afzonderlijke eenheid met een eigen identiteit, aansturing en begroting. We zijn onafhankelijk van onze opdrachtgevers in de wijze waarop wij ons onderzoek uitvoeren en de resultaten die hieruit voort komen.

De focus in onze werkzaamheden ligt op de volgende beleidsterreinen: Sociaal domein, Welzijn, Economie en arbeidsmarkt, Bestuur, bedrijfsvoering en participatie. We ondersteunen gemeenten meer en meer op het gebied van data gedreven werken en geven met eigen analyses en het creëren van synergie met partners een impuls aan het komen tot meer informatie gestuurde besluitvorming.

Doordat we kennis opbouwen en borgen, ontstaan er steeds meer mogelijkheden om verbindingen te leggen en trends, ontwikkelingen en voorspellingen te destilleren.

We bieden verschillende diensten en producten:

  • Dataproducten, zoals selecties van data
  • Informatieproducten, zoals diverse statistische rapportages, prognoses, dashboards, visualisaties en maatwerkkaarten
  • Kennisproducten zoals onderzoeksproducten en predictive analytics en peilingen
  • Innovatieve toepassingen; op maat gemaakte toepassingen voor het aanpakken of oplossen van problemen
  • Advies en kennisoverdracht, bijvoorbeeld over methoden en technieken voor onderzoek en over data-toepassingen

 

www.kennispunttwente.nlOnze waarden

Gezondheid / Vitaliteit
Samen voor een gezond, veilig en vitaal Twente
Respect
wij zijn er voor iedereen in Twente
Innovatief
Wij signaleren ontwikkelingen, leggen dwarsverbanden en verzilveren kansen. Wij werken aan de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst op het gebied van gezondheid.
Resultaatgericht
Wij ondersteunen en versterken de inzet en activiteiten van de Twentse gemeenten en samenwerkingspartners.
Doelgerichtheid / Daadkracht
Wij staan als organisatie midden in de samenleving en zijn er voor alle inwoners van Twente. Of het nu gaat om gezondheid, vitaliteit, problemen thuis, opvoeden of de juiste zorg.
Persoonlijke ontwikkeling
Onze medewerkers worden gestimuleerd en uitgedaagd om tijdens hun gehele loopbaan het beste uit zichzelf te (kunnen) halen. Dit doen wij door een lerende en stimulerende werkomgeving te creëren.
Samen
Samen beschermen en bevorderen we de gezondheid van en verlenen we zorg aan onze Twentse inwoners.
gepassioneerde professionals die zich verantwoordelijk voelen
Alles voor onze cliënten en klanten! Samen op inhoud, samenwerken, zorg in de breedste zin van het woord, en preventie.

Bij Kennispunt Twente is de volgende vacature beschikbaar:

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Je kan direct 'online solliciteren' op onze vacatures. We vragen je om het sollicitatieformulier in te vullen en jouw CV en motivatie te uploaden.
Eerste reactie
Na ontvangst van jouw sollicitatie ontvang je van ons zsm een reactie
Eerste interview
Uit de binnengekomen sollicitaties maken we een selectie van kandidaten die we voor een eerste gesprek uitnodigen. Ben jij een van de geselecteerden, dan ontvang je hiervoor een uitnodiging.
Aanbod
Match? Hebben we van beide kanten een match, dan nodigen we je graag uit voor een evt. vervolggesprek en een arbeidsvoorwaardengesprek.
Aangenomen
Welkom! Gefeliciteerd en welkom bij Kennispunt Twente