Over ons

Kindcentrum 't Maar is een school, waarin kinderen, leerkrachten en ouders samenwerken door van en met elkaar te leren. We respecteren elkaar in al onze verschillen. We bieden een veilige plek, waar ieder kind de kans krijgt om kennis te verwerven en zich sociaal, emotioneel, creatief en levensbeschouwelijk naar aanleg en vermogen te ontwikkelen. We bereiden kinderen voor op de maatschappij en geven ze bouwstenen mee voor hun toekomst. We creëren een inspirerende leeromgeving waarin kinderen zich prettig en competent voelen.

Bij KC 't Maar is de volgende vacature beschikbaar: