Over ons

Wie zijn wij?
Ons kindcentrum staat in de wijk Het Oude Westen in het centrum van Rotterdam. Het maken van duidelijke keuzes in ons aanbod houdt onze focus gericht op rekenen, taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Deze focus ondersteunen we aan de hand van denken, doen en delen.

Het spelend- en ontdekkend leren krijgt de komende jaren steeds meer vorm waarin we themagericht werken. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen een goed toekomstperspectief te bieden. Het programma Rotterdams Goud waar wij aan deelnemen draagt bij aan deze kansengelijkheid.

Bij KC Het Oude Westen is de volgende vacature beschikbaar: