Over ons

Het team van KC de Meerstroom (vanaf 1 augustus een samenvoeging van de beide scholen in Muiderberg) zoekt een nieuwe collega. Wij zijn een basisschool in het mooie dorp Muiderberg onder de rook van Amsterdam aan het Gooimeer.

Gelijkwaardigheid is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen mogen op respect rekenen. Wij willen hen helpen oog te hebben voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, capaciteiten, cultuur of geloof. Wij zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen er van.