Over ons

Onze school

KBS Wijzer aan de Vecht is een kleine buurtschool (circa 120 leerlingen) in de wijk Zuilen Oost, in de groene omgeving aan de rivier de Vecht. Het schoolgebouw is in het voorjaar van 2015 gerenoveerd en uitgebreid, en biedt alle mogelijkheden voor eigentijds onderwijs. “Samen jezelf ontwikkelen!” is ons motto.
 

Aandacht is een kernkwaliteit van ons team. Door onze kleinschalige aanpak kennen we elke leerling persoonlijk. Dat betekent dat we ons verdiepen in hun achtergrond en weten wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. De kinderen van KBS Wijzer aan de Vecht zijn zeer verschillend. Door handelingsgericht te werken, waarbij de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat, kunnen wij goed aansluiten bij ieders niveau. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zodoende goede resultaten kunnen bereiken. Zo voelt iedereen zich gezien en gewaardeerd en dit is de solide basis van waaruit we met elkaar leren.

Wij zijn als Partnerschool verbonden aan de Marnix academie. Dit betekent dat we opleidingsplaatsen bieden aan studenten en dat we samen met de Pabo verantwoordelijk zijn voor de het opleiden van deze studenten.

Wij maken ook deel uit van de Brede School Zuilen, samen met de collega-scholen de Cirkel en de Margrietschool. De ambitie van de Brede School is om de kinderen van deze scholen de gelegenheid te bieden om hun talenten te ontwikkelen op sport- en cultuurgebied.

KBS Wijzer aan de Vecht maakt onderdeel uit van Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). De KSU is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ruim 850 medewerkers verzorgen direct of indirect het onderwijs aan 7.000 kinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 basisscholen verdeeld over 30 locaties.

De KSU-scholen bieden wereldgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We leren hen te handelen vanuit democratische principes met oog voor een duurzame planeet en met zorg voor elkaar. Dit kan alleen samen met ouders, de wijk en de stad. Onze scholen staan midden in de samenleving. Kijk voor meer informatie over de school op de website: www.ksu-wijzeraandevecht.nl of over de stichting www.ksu.nl


Bij KBS Wijzer Aan De Vecht is de volgende vacature beschikbaar: