Over ons

Onze school
KBS Onder De Bogen is een tweetalige school in Leidsche Rijn Centrum. De leerkracht staat bij ons centraal en werkt op basis van eigen professionele inzichten gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Het werken in PLC’s (professional learning communities) neemt daarbij een belangrijke plaats in. Met IPC (international primary curriculum) leiden we onze leerlingen op tot leergierige wereldburgers. We hebben hoge verwachtingen van ze. 
Gedrag en samenleven moet je leren, hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld de Kanjertraining.
We vinden het belangrijk dat leerlingen eerst kennis opdoen en daarna aan hun vaardigheden werken. Daarom geven we begeleide directe instructie, oefenen we doelmatig en leren we hen om dit zelfstandig toe te passen.
Kijk voor meer informatie over de school op de website: www.ksu-onderdebogen.nl.

Bij KBS Onder De Bogen zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: