Over ons

De Josefschool is een katholieke school die openstaat voor leerlingen met elk geloof en culturele achtergrond. Onze identiteit vind je vooral terug in onze gezamenlijke vieringen. Samen zijn, samen beleven en samen genieten is van groot belang. We houden rekening met verschillen en hebben respect voor elkaar. Op onze school hechten we aan een veilig klimaat, een positieve benadering van elkaar en goede omgangsvormen. Het belangrijkste: je mag zijn wie je bent.

Onze school begeleidt kinderen in hun ontwikkeling naar actieve, positieve en kritische mensen die in staat zijn een bijdrage te leveren aan een verdraagzame en respectvolle samenleving. De Josefschool biedt kinderen een leer- en ontwikkelingsklimaat waarin zij hun individuele talenten kunnen ontplooien op cognitief, creatief, sociaal en emotioneel gebied. Wij geven onze kinderen een stevige basis mee, waarbij ze geloven in hun eigen kunnen, zelfstandig kunnen werken en waardering hebben voor anderen.

Deze school, maakt samen met elf andere scholen en expertisecentrum ’t PAST deel uit van SKOR. SKOR staat voor goed onderwijs, een blik op de toekomst en oog voor hun personeel.