Over ons

Onze school
KBS De Spits is gelegen in de wijk Lunetten in Utrecht. We zijn een school met 560 leerlingen gehuisvest op een hoofdlocatie
en een sublocatie. De school wordt gekenmerkt door een positieve en open sfeer. Een school waar ruimte wordt gegeven
aan zelfbewustzijn, talentontwikkeling en het ontdekken van eigen leerstijlen. Een school waar kinderen zich de kennis en
vaardigheden eigen kunnen maken die nodig zijn om op een goede en zelfstandige wijze te kunnen slagen in het leven.
Onze speerpunten zijn:
• cultuuronderwijs
• Engels vanaf groep 1
• plusaanbod
• kanjertraining
Kijk voor meer informatie over de school op de website: www.ksu-despits.nl.

Bij KBS De Spits is de volgende vacature beschikbaar: