Over ons

ISK; een wereld op zich. 

De Internationale Schakelklas (ISK) is bedoeld als eerste opvang voor leerlingen die het Nederlands nog niet of onvoldoende beheersen om deel te nemen aan regulier onderwijs, omdat ze nog maar kort in Nederland zijn.

Op de ISK Delft bereiden we leerlingen voor op het volgen van regulier Nederlandstalig voortgezet onderwijs dat bij hen aansluit. Dit doen we door een veilige en uitdagende leeromgeving aan te bieden en uit te gaan van de potentie, ambitie en situatie van de leerling die hierbij persoonlijk begeleid wordt door een mentor in samenspraak met het team. We zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen vaak een bijzondere voorgeschiedenis hebben en dat de taalbarrière een factor van belang is om rekening mee te houden.
Wie werkzaam is op een ISK doet dat vanuit betrokkenheid en expertise, met hart en hoofd.

Iedere leerling in de leeftijd passend bij voortgezet onderwijs wordt toegelaten, ongeacht vooropleiding, afkomst, religie of sociaal-economische achtergrond. De ISK in Delft heeft een regionale functie. Wij plaatsen leerlingen uit Delft, het Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. De verblijfsduur in de ISK varieert van een half tot maximaal drie jaar.