Over ons

Het Isendoorn College is een RK scholengemeenschap voor regulier en tweetalig mavo, havo en vwo. Kernbegrippen voor de school zijn: een open sfeer, collegialiteit, veranderingsbereidheid en een leerlinggerichte houding. Het Isendoorn College telt ongeveer 1600 leerlingen en 170 medewerkers. Bijna de helft van de leerlingen volgt het tweetalig onderwijs.
Onze onderwijsuitgangspunten zijn:
-          actief en zelfverantwoordelijk leren bevorderen
-          brede ontwikkeling bieden
-          rekening houden met verschillen
-          formatief handelen
-          internationaal uitdagen

Bij Isendoorn College is de volgende vacature beschikbaar: